​Satoru Sugihara讲座“脚本里的建筑——参数化设计”

发布时间:2020-10-14

主题:脚本里的建筑——参数化设计


主讲:Satoru Sugihara

    

          ATLV公司创始人

    

          美国南加州建筑学院教师


          东京工业大学 计算机科学博士


          UCLA建筑学硕士


时间:2018年4月14日 下午两点


地点:南京大学鼓楼校区建良楼205


主办:南京大学建筑与城市规划学院地址:江苏省南京市鼓楼区汉口路22号建良楼,邮编:210093

邮箱:arch@nju.edu.cn,电话:(025)83593020,传真:(025)83595673